Pomoc Drogowa
505 19 19 19

« Wróć do strony głównej

Zwrot kosztów leczenia

Wykupiłem ubezpieczenie, więc zwrotu jakich kosztów mogę się domagać?

Katalog kosztów, których zwrotu może domagać się poszkodowany w wypadku jest bardzo obszerny, są to bowiem wszelkiego rodzaju koszty pozostające w związku z wypadkiem. Wśród nich wyróżniamy:  

 1. koszty związane z leczeniem i rehabilitacją poszkodowanego: 
  • leki, preparaty, maści etc., których stosowanie ma na celu przywrócenie sprawności poszkodowanego oraz zmniejszenia jego dolegliwości powypadkowych;
  • zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego np. kołnierz ortopedyczny, okulary, aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, protezy, kule, usztywniacze, gorsety, materace anty odleżynowe, specjalne łóżka dla niepełnosprawnych, etc.;
  • wizyty w placówkach służby zdrowia, konsultacje u specjalistów;
  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych mających na celu przywrócenie sprawności i zmniejszenie dolegliwości powypadkowych.  

 2. koszty związane z odżywianiem poszkodowanego: 
  • to dodatkowe dożywianie w okresie leczenia i rehabilitacji mające na celu przyśpieszenie lub polepszenie procesu przywrócenia organizmu poszkodowanego do zdrowia.   

 3. koszty opieki nad poszkodowanym: 
  • koniecznej opieki nad poszkodowanym przez osoby trzecie w okresie leczenia i rehabilitacji, wykonywania określonych prac np. mycia głowy, zrobienia zakupów, przygotowania posiłku etc.;
  • opieki medycznej - lekarskiej i pielęgniarskiej.  
   
 4. koszty transportu poszkodowanego i jego bliskich: 
  • transportu poszkodowanego tj. dojazdów na wizyty lekarskie, konsultacje i zbiegi rehabilitacyjne, przewóz do szpitala, do domu w inne uzasadnione potrzebami poszkodowanego miejsca;
  • koniecznego transportu najbliższych poszkodowanego w celu odwiedzin chorego w szpitalu.   
   
 5. koszty adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego: 
  • koszty przystosowania pomieszczeń do indywidualnych powypadkowych potrzeb poszkodowanego tj. przerobienie łazienki, ubikacji - wyposażenie ich w urządzenia pomocowe, czasami także zmiana mieszkania np. na znajdujące się na parterze, koszty wykonania podjazdów, pochylni dla niepełnosprawnych, wszystkich innych urządzeń znoszących bariery architektoniczne;  
   
 6. koszty przygotowania do wykonywania nowego zawodu: 
  • opłaty związanych z podjęciem nauki mającej na celu zmianę wykształcenia, kursami, szkoleniami, zakupem podręczników i innych pomocy naukowych niezbędnych do zdobycia nowego zawodu.  
   
 7. kosztów leczenia i pogrzebu:
  • jeżeli poszkodowany po wypadku zmarł zwrotu kosztów leczenia powypadkowego i pogrzebu może domagać się osoba, która je poniosła.